wereinthistogether

Relationship Integrity Movement

Inspired by ancient wisdom and techniques, empowered by modern science and knowledge. 

 Vad står du för?

Välkommen!

Du har valt en kurs som omfamnar hela dig och ödmjukt vänder på dina perspektiv och vidgar ditt inre synfält. Grattis till dig som har valt att lära känna dig själv på djupet. Du kommer att få en ny relation till dig Själv, och genom din förståelse och dina insikter, kommer du att få en ny, nyanserad och öppen relation till din omvärld. Du kommer att finna större tillit till din egen känsla och kunskap och kunna vara en inspiration och ledare för de omkring dig. Det du har framför dig är en spännande resa som kommer både att ge svar på frågor du haft och ge dig mod att utforska nya.

Detta blir en intressant och givande resa.


Kursbeskrivning

Dharmas approach till utveckling är HELHET. Allt är i samspel med allt annat och det är mitt i som vi lär oss vad vi på djupet är, och vem vi vill vara. Det är våra utmaningar som plockar fram våra starka sidor och gör oss uppmärksamma på våra skuggor. Vi står inte för allt som sker i världen, lite eller stort, men vi är en stark kraft i relation till alla dessa andra krafter som vi inte kontrollerar. Om vi förstår vår egen del, kan vi skapa det liv vi vill ha.

I Öst anser man att opartiska och objektiva studier av dessa mycket verkliga och närvarande krafter kan hjälpa oss att navigera genom livet med en klarare och mer opersonligt förhållningssätt. Detta ger oss en användbar distans för självstudier och rannsakan av relationerna och sammanhangen som vi är del av.

Men det händer här i kroppen, i realtid. Personlig och andlig utveckling utveckling innefattar kroppen, anding, känslor.  Kopplas studier med rörelse ges utforskaren en grundning och ytterligare en viktig nyans i utvecklingen – relationen med den egna kroppen, där alla präglingar, mönster och insikter har sin bo.

Dharma söker att skapa större klarhet kring berättelserna och normerna vi har etablerat genom livet och rannsaka hur dessa påverkar oss. Med stöd av modern vetenskap, visdom från Öst, gedigen erfarenhet och med en twist humor, lättsamhet och fysiska utmaningar, får personlig utveckling en ny dimension. Dharmas ledord är kreativitet, mod, empowerment och medmänsklighet. Deltagaren, Du, ombeds kliva in med engagemang och mod, då vi tillsammans rannsakar var vi står, vad vi står för, och vart vi är på väg.

Målgrupp:

Relationship Integrity Movement, är en kurs för grupper och individer som har intresse för att lära känna sig själva genom praktiska övningar och utforskande frågeställningar. Människor som vill få klarhet om sin del i det större sammanhanget och hur relationer speglar betraktaren och aktörens handlingar. Kursen är skapad för dig som vill utveckla ditt ledarskap, din självinsikt och göra skillnad i ditt och andras liv.

Måldefinition:

Efter genomförd kurs, är du inte klar, och du får inte ett certifikat på vad du åstadkommit. Däremot får du ökad medvetenhet om dina mönster och präglingar, du får verktyg att hantera återkommande och nya situationer som dyker upp under din livsresa och du får ökad tillit till dina inre resurser så du kan möta dina och andras känslor och beteende på ett konstruktivt sätt. Du kommer, med fortsatt övning, att gå från reaktion till respons. Och du får en ett fint papper som påvisar att du gått denna kurs. 


Upplägg & innehåll:

Immersion om fem helger:

Unveiling, unravelling, relieving our stories. 

  • Tid: fem helger spridda över sex månader. start 9:30 avslut 16:30
  • Antal deltagare: 8 – 12 personer
  • Övrigt: Det förekommer hemuppgifter, grupparbeten. Lunch och fika ingår, och två coaching sessioner på 30 min vardera. 

Programmet för helgerna sänds ut till deltagarna inför varje tillfälle. Med hänsyn till gruppens sammansättning och behov, och för att inte låsa deltagarna vid förväntningar ges detaljerna för schemat och innehåll inför varje enskilt kurstillfälle.

Dina lärare:

Alexandra Kambler

Ravi Ravindra

Sarah Elfvin


Info

Pris: 7500:- (ex moms, pilotpris!! för denna omgång).

Datum för träff: 2-3 oktober (kvällar), 9-11 november, december, februari, april. (Datum kommer).

Plats: Dharma Loftet, Blåsbogården Västerås (med reservation för ändringar)


Betalning: Bankgiro 829-7970. Du kan dela upp din betalning, kontakta Alexandra för förfrågan och detaljer.

Vid anmälan meddela ev allergier.

Anmälan sker nedan, eller via mail till alexandra@dharmayoga.se. Först till kvarn.

Relationship Integrity Movement