Dharmasession-1612-web-5

Non-verbal Communication för empatiskt lyssnande och ledarskap

Non-verbal teambuilding är en spännande workshop som bjuder in till lek och reflektion. Den bygger på fysiska övningar inspirerade av yoga, samarbete, mindfulness och reflektion. Ett starkt ledarskap har sin grund i god kommunikation baserad i ett aktivt och uppmärksamt lyssnande.

Bakgrund

Alexandra  har utvecklat Non-verbal communication  som en naturlig del i teambuilding och självledarskapsutbildningar, senast i WOW- modern självledarskap grundad av världs-renommerade föreläsaren och kommunikationsexperten David JP Phillips. Konceptet Non-verbal communication, tidigare kallat kompisyoga, är unikt i Sverige. Dess uppskattning har gjort att den blivit en egen form av utövning och erbjuds nu som en enskild workshop.

Syfte

Deltagarna får utmana sin styrka och balans i stöd och motstånd av varandra. Vi undersöker relationen mellan inre och yttre krafter och vårt förhållningssätt till dem. Övningarna är till för att belysa och stärka förmågan att ge och ta emot stöd, lyssna aktivt och värna om sig själv och varandra. Vi övar verbal och icke-verbal kommunikation och ledarskap via medkänsla och integritet. 

Deltagarna ges träning i empatiskt, aktivt lyssnande och själv-reflektion via praktiska och lättillgängliga övningar. Det finns utrymme för både mycket skratt och stilla eftertanke. Alla kontaktövningar vägleds av Alexandra som för gruppen med trygg och stadig hand samtidigt som gruppen ges utrymme för spontanitet och kreativitet.

Omfattning

Ni kan välja att ha workshopen som

  • en del i ert program som en kortversion på 1h, eller en längre workshop i anslutning till kursen.
  • som egen workshop i sin helhet vilken omfattar 2-3 timmer beroende på önskat innehåll och behov.
Offert & Bokning

Maila! alexandra@dharmayoga.se eller kontakta Alexandra nedan.

Non-verbal communication – Empatisk kommunikation