Movement Communication för empatiskt lyssnande och ledarskap

Non-verbal teambuilding är en spännande workshop som bjuder in till lättsamt utforskande och reflektion. Den bygger på fysiska övningar inspirerade av yoga och utmanar till samarbete, mindfulness och eftertanke. Ett starkt ledarskap har sin grund i god kommunikation baserad i ett aktivt och uppmärksamt lyssnande.

Bakgrund

Alexandra  har utvecklat Non-verbal communication  som en naturlig del i teambuilding och självledarskapsutbildningar, bl a hos världs-renommerade föreläsaren och kommunikationsexperten David JP Phillips. Konceptet Non-verbal communication, tidigare kallat kompisyoga, är unikt i Sverige och väver samman psykologi, rörelse och kommunikation. Dess uppskattning har gjort att den nu erbjuds som en enskild workshop.

Syfte

Deltagarna får utmana sin styrka och balans i stöd och motstånd av varandra. Vi undersöker relationen mellan inre och yttre krafter och vårt förhållningssätt till dem. Övningarna är till för att belysa och stärka förmågan att ge och ta emot stöd, lyssna aktivt och värna om sig själv och varandra. Vi övar via verbal och icke-verbal kommunikation, ledarskap, medkänsla och integritet. 

Deltagarna ges träning i empatiskt, aktivt lyssnande och själv-reflektion via praktiska och lättillgängliga övningar. Det finns utrymme för både mycket skratt och stilla eftertanke. Alla kontaktövningar vägleds av Alexandra med trygg och stadig hand samtidigt som gruppen ges utrymme för spontanitet och kreativitet.

Omfattning

Ni kan välja att ha workshopen som

  • en del i ert befintliga program eller er kurs som en kortversion på minst 1h eller en längre workshop.
  • som egen workshop i sin helhet vilket omfattar 2-3 timmer beroende på önskat innehåll och behov.
Offert & Bokning

Maila! alexandra@dharmayoga.se eller kontakta Alexandra nedan.

Non-verbal communication – Empatisk kommunikation