Johanna och jag

Pitchen är Död 3e Juni Livesändning från Västmanlands Teater

Pitchen är död

Samtal om samtalet. 

Det är tid att stanna upp och reflektera över tidigare levnadssätt och sätt att kommunicera, det finns en mättnad och ett stopp. Vi kan inte fortsätta så här längre. Vi vill påstå att : Pitchen är död.


Johanna Lundin: VD och grundare till Equalate. 

Jämställdhetsexpert med 15 års erfarenhet av att driva jämställdhetsutveckling inom privat och offentlig sektor. 

Johannas nerv: Övertygad om att skapa jämställdhet under sin livstid. 

Alexandra Y Kambler: Driver Dharma Lifestyle International. Beteendevetare med fil.mag i psykologi och yogalärare med 20 år erfarenhet av att undervisa, förmedla och gestalta empowerment, lyhördhet och rörelsemedvetenhet.

Alexandras nerv: Att öka medvetenhet och medkänsla.
Vi vill väcka tankar och reflektioner kring nya sätt att delta i ett hållbart samhälle med ökad närvaro, mod och lyhördhet.