Anatomy of Integrity

Move with integrity

Personlig utveckling och ledarskap har ett uttryck via kroppen. Ditt kroppsspråk sätter agendan för mötet med omvärlden. Vad du tanker och säger är viktigt! Men det är hur du rör dig som informerar människor på ett djupare plan, om hur de ska bemöta dig. Och det är andras rörelsemönster som du navigerar kring med ditt eget. Helt omedvetet oftast! Så gör det medvetet, och mer enligt dina intentioner.

Rutiner och vanor sitter i kroppen, i känslan, i det vi känner igen emotionellt. Därför är Dharmas fokus rörelse och känsla.  Vi etablerar en medvetenhet om våra vanor och rutiner och väljer att ersätta dem med andra, då de uttrycks via kroppen. 

Den här kursen knyter ihop österländsk filosofi, psykologi, rörelse och modern beteendevetenskap på ett lättsamt och praktiskt sätt. Vi får lära känna och förstå oss själva i vårt sammanhang, i våra relationer och skapa förutsättningarna för ökad självkänsla och integritet.  

Målet är att vidga sina vyer, stärka sin integritet och empati, förstå att vi är del i ett större sammanhang och att allt är i relation.

Syfte:
 • Att öka sin förståelse för identitet och präglingar. 
 • Förstå hur rörelsemönster – kroppsspråk, påverkar och stärker ett personligt narrativ.
 • Förstå medkänsla – för sig själv och andra
 • Öva på samspel och lyssnande 
 • Förståelse för rytm och takt (rhythm and beat)
 • Bli modigare.
Mål:
 • Stärkt självledarskap. 
 • Ökad självinsikt och förståelse för andra.
 • Ökad förmåga att lyssna och våga bli hörd.
 • Känna empowerment och integritet. 
 • Förmågan att börja göra medvetna hållbara val för sig själv och för omvärlden. 
Innehåll:
 • Yogafilosofi/psykologi -med fokus på relationer och samspel.
 • Föreläsningar
 • Asana (dynamisk, fysisk yogautövning)-utövning både individuellt och tillsammans med en partner
 • Andningsövningar individuellt och tillsammans med en partner
 • Meditation
 • Rekommenderade ”hemuppgifter”.
Omfattning:
Hel version
 • 3 dagar, två session per dag.
 • Sessionerna är 3 h 
Kort version
 • Helg, lördag – söndag: två sessioner på lördag, en session på söndag.
 • Sessionerna är 2, 5 h
Målgrupp:
 • Män och kvinnor med intresse för psykologi, ledarskap och personlig utveckling. 
 • Ingen tidigare erfarenhet av yoga krävs.
 • Min 12 personen max ca 20
Pris per person:
 • Hel: 5500:-
 • Kort: 3500:-

(Företag + 6% moms).

Start på beställning eller vid full grupp. Pris kan skifta något beroende lokal & förutsättningar.

Intresseanmälan Anatomy of Integrity